Ilona Vapper Ilona Vapper

Ilona Vapper

Ilonast lähemalt: Ilona tantsutee algas Saaremaal, kus  tegeles iluvõimlemisega ligi 9 aastat ning rahvatantsuga kaks aastat. On end täiendanud lastejooga ja loovliikumise kursustel. Ilona tundides keskendutakse  eelkõige show- ja jazztantsu tehnikale, kuid vahetevahel põimitakse  sisse ka akrobaatika, balleti ning kaasaegse tantsu elemente. Tundides on olulisel kohal loovuse ja julguse arendamine, kuid tegeletakse  ka füüsisega läbi jõu- ja vastupidavusharjutuste. Tundides analüüsitakse  ka tantsuvideosid, testitakse kehalisi võimeid ning antakse  üksteisele tagasisidet. Oluline on, et tantsija naudiks erinevaid liikumisviise, areneks mitmekülgselt, oskaks tantsu mõtestada tunneks end olulise osana tantsukultuuri kandmises. Ilona oli MyDance Tantsuklubis 8 aastat tantsuõpetaja. 2020 aastast  liikumis-ja rütmikaõpetajana üldhariduskoolis ning tegev tantsija (vene karaktertantsud) ning kirjutab artikleid tantsu arvutajana. Hetkel on Ilona dekreedis.

Täiendkoolitused:

  • PBT (progressing balley technique Marge  Ehrenbusch -2022
  • 4-7a. väikelapse pedagoogika ja distsipliin làbi rûtmika ja loovliikumise metoodika -Zoja Mellov 2022
  • “Võimlemine – Põlva õppepäev” 2021
  • “Idla impulss” – 2021
  • Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar (2019, 2020)
  • “Häälekoolitus ja loovtants ainetundides (Heili Lindepuu ja Jaanus Tepomees, 2020)
  •  Pedagoogika – õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetaja e (Katrin Poom-Valickis, Kaire Kollom, Kati Au ; 2019; 6EAP)
  • Suhtlemine probleemse lapsega. (Marju Koor, 2019)
  • Lugu liigutuse taga – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara (Jarmo Karing, Kärt Tõnisson, 2018)
  • „ Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades“ (Helina Kibar, 2018)

Kvalifikatsioon: tase 6, tantsuspetsialist ja koreograafia BA (Tallinna Ülikool). Üldhariduskoolis rütmika-ja liikumisõpetaja.

Stiilid: show-, kaasaegne- ja jazztants, ballett  ning lastetants